Bestuur

Het bestuur van WV D'Ouwe Haven:

 

NAAM FUNCTIE
   
Frank van Dommelen Voorzitter
Marc Broekaart Secretaris
Piet Jansen Verplanke Penningmeester
Adrie de Bruijn Lid
Eric Mahu Lid
Bram van der Beek Lid
Dennij de Bruijn Lid
Jo van den Bosch Lid
   

Contactgegevens: Secretariaat
Dreef 23
4586 AL Lamswaarde
E-mail: ouwehaven@gmail.com