Reglement viswedstrijden

 

                         REGLEMENT VISWEDSTRIJDEN WV D'OUWE HAVEN

 

Artikel  1

Per seizoen worden er vier wedstrijden georganiseerd in competitie verband. Tegen het eind van het jaar wordt een extra wedstrijd georganiseerd buitenom de competitie. Het reglement is ook op deze wedstrijd van toepassing. Allen leden die bij aanvang van het seizoen lid zijn doen mee voor het eind klassement over vier wedstrijden.

Artikel  2

Drie wedstrijden tellen mee voor het klassement. De wedstrijd met het slechtste resultaat vervalt.

Artikel  3

Het vertrekpunt is in de haven van Walsoorden. Er wordt op de wedstrijd dag aangegeven in welk gebied gevist mag worden.

Artikel  4

Er mag maximaal met twee hengels, en drie haken per hengel gevist worden.

Artikel  6

Iedere deelnemer krijgt bij inschrijving een netzak met nummer. De gevangen vis dient in deze zak  ter weging te worden aangeboden. Ook indien geen vis is gevangen dient deze netzak te worden ingeleverd. Na het wegen van de vis worden alle zakken geleegd. De deelnemers die hun gevangen vis naar huis willen meenemen dienen dit direct na het wegen op te halen.

Artikel  7

De vistijden zijn van 8.30 uur tot 1500 uur, tenzij door het bestuur anders aangegeven. De gevangen vis dient uiterlijk 1 uur na de wedstrijd te worden ingeleverd. Vis welke na dit tijdsbestek wordt ingeleverd telt niet  meer mee voor het klassement.

Artikel  8

Het klassement wordt bepaald door punten. De deelnemer welke het hoogste gewicht heeft gevangen krijgt 100 punten , de volgende 99  - 98 – enz. Degenen die geen vis heeft gevangen krijgt 100 min het aantal deelnemers aan punten.

Artikel  9

Voor de wedstrijd gelden de volgende vislengte:

Paling     28cm                     Kabeljauw            35cm                     Zeebaars               36cm

Tong      24cm                     Wijting                  27cm                     Schelvis                 30cm

Schol      27cm                     Schar                     20cm                     Bot                         20cm

Vis welke niet vermeld is op deze lijst dient min 20cm lang te zijn         .

Vis welke onder de maat wordt ingeleverd wordt 10 punten per vis in mindering gebracht op het punten totaal.

Artikel  10

Opgave voor deelname dient uiterlijk woensdagavond voor1900 uur voor de wedstrijd te geschieden bij de door het bestuur opgegeven persoon.

Artikel  11

Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. De vereniging of organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of vermiste voorwerpen of personen of door derde geleden financiële of andere schades.

Artikel  12

Booteigenaren dienen voldoende veiligheidsmiddelen aan boord te hebben voor alle opvarenden. Tijdens het varende  dient er uitgeluisterd te worden met de marifoon op het blokkanaal 12 Zandvliet of 65 Hansweert Tijdens het vissen op kan 77. Booteigenaren die geen marifoon hebben dienen dit te melden voor de wedstrijd aan het bestuur, zodat deze op een andere manier bereikbaar zijn.

Contactgegevens: Secretariaat
Dreef 23
4586 AL Lamswaarde
E-mail: ouwehaven@gmail.com